Building 2030 -hankkeessa poistamme rakennusalan hukkaa yhdessä

19 syyskuuta 2019
Käynnissä olevassa Building 2030 -hankkeessa kehitetään tulevaisuuden visioita rakennusalalle. Hukan vähentäminen suunnittelussa ja rakentamisessa on esimerkki digitalisaation tuomasta mahdollisuudesta, ja tätä tutkitaan Rambollissa algoritmien avulla.
Kuvassa Rambollin Head of BIM Suomi Max Levander, Chief Data Scientist Janne Liuttu ja toimitusjohtaja Kari Onniselkä.

Kuvassa Rambollin Head of BIM Suomi Max Levander, Chief Data Scientist Janne Liuttu ja toimitusjohtaja Kari Onniselkä.

OTA YHTEYTTÄ

Janne Liuttu

Chief Data Scientist
P: +358 (50) 4434244

Aalto-yliopiston Building 2030 -hankkeen tehtävänä on kehittää Suomen rakennusalalle visio vuodelle 2030 ja edistää sen toteutumista. Vision tarkoituksena on vastata alan tulevaisuuden muutoksiin kuten digitalisaatioon, ja tätä varten on tutkittu mm. hukkaa suunnittelussa sekä rakentamisessa. Ramboll toimii jäsenenä hankekonsortiossa, joka on rahoittamassa visiota edistävää tutkimusta.

Mistä hukkaa syntyy suunnittelu- ja konsultointialalla?

Rakennus- ja infrasuunnitteluhankkeet muuttuvat jatkuvasti laajemmiksi, monimutkaisemmiksi ja monialaisemmiksi. Hankkeisiin kuuluu monimutkaisia rakenteita, teknisiä järjestelmiä sekä ympäristöjä. Tyypillistä on, että eri aloilla on erilaisia käsityksiä suunnittelun toteutuksesta hankkeessa, jolloin suunnitelmia joudutaan käymään monta kertaa läpi ja syntyy hukkaa.

Ratkaisu on algoritmeissa

Hukan vähentämiseksi Rambollissa on tutkittu ja kokeiltu algoritmiavusteista suunnittelua, jossa suunnittelun kohteena on itse suunnitteluprosessi, ei pelkkä lopputuote. Siinä prosessi käännetään algoritmeiksi, jolloin on mahdollista kokeilla suunnittelun erilaisia vaihtoehtoja ja skenaarioita, ja nähdä mitä vaikutuksia niillä on myöhemmin hankkeessa. Algoritmit mahdollistavat sen, että hankkeen aikana voidaan suunnata katse tulevaisuuteen ja tarkastella koko hankkeen elinkaarta, eikä vain nykyhetkeä.

– Algoritmit vapauttavat myös aikaa rutiinitehtävistä luovaan työhön sekä hankkeen osapuolten väliseen vuorovaikutukseen, ja algoritmit voivat jopa ehdottaa ratkaisuja, joita ihminen ei itse tulisi ajatelleeksi, toteaa Janne Liuttu.

1–10–100-sääntö kustannusten jakautumisesta

Janne Liutun mukaan rakennusalan nyrkkisääntö 1– 10–100 kuvaa kustannusten jakautumista rakennushankkeissa: suunnittelu maksaa yhden yksikön, rakentaminen kymmenen ja kohteen elinkaari on sata yksikköä. Tavoitteena on, että algoritmien avulla hukkaa vähennetään sekä hankkeen suunnittelu- kuin muissakin vaiheissa. Hukan vähentäminen mahdollistaa entistä taloudellisemmin ja ekologisemmin toteutetut hankkeet.

Ramboll edistää hukan vähentämisestä

Olemme Rambollissa sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti vähentämään rakennusten ja infran hukkaa koko niiden elinkaaren ajan. Algoritminen suunnittelu on tästä hyvä esimerkki, ja tavoitteena onkin, että algoritmisen suunnittelun hyödyt ovat mukana kaikissa edustamissamme suunnittelualoissa.

– Rakennusalan kehitys on nopeampaa kuin koskaan. Ramboll on mukana vauhdittamassa kehityshankkeita asiakkaiden kanssa toimialan ja yhteiskunnan hyödyksi. Summaa Rambollin toimitusjohtaja Kari Onniselkä.

Katso video koko keskustelusta

Tutustu Building 2030 -hankkeeseen Aalto Yliopiston sivuilla

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites