Helsingissä otettiin erityisryhmät mukaan kiinteistöpihojen hoitoon

09 lokakuuta 2019
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (HEKA) erityisasumisen kiinteistöpihojen hoitourakassa haluttiin huomioida kestävän kunnossapidon näkökulmia. Yksi näkökulmista oli sosiaalisuus, joka päätettiin toteuttaa osallistamalla asukkaita pihojen hoitoon.
Rambollin rakennuttajat ja valvojat olivat mukana kokeilussa, jossa osallistettiin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n erityisasumisen asukkaita mukaan kiinteistöpihojen hoitoon. Kuvassa hanketta koordinoinut Heidi Järkkä.

Rambollin rakennuttajat ja valvojat olivat mukana kokeilussa, jossa osallistettiin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n erityisasumisen asukkaita mukaan kiinteistöpihojen hoitoon. Kuvassa hanketta koordinoinut Heidi Järkkä.

Ota yhteyttä

Heidi Järkkä

Ryhmäpäällikkö, maisemarakennuttaja ja vihervalvoja
P: +358 40 4872 681

Rakennuttajakonsultin työhön voi sisältyä perinteisen projektinjohdon ohella monenlaisten ajankohtaisten näkökulmien huomioimista. Rambollin rakennuttajat ja valvojat olivat mukana hankkeessa, jossa hyödynnettiin sosiaalisia ja osallistavia toimia pihojen hoitourakassa.

Osallistavaa toimintaa järjestettiin kesän aikana kahdessa vanhusten palvelutalossa ja yhdessä mielenterveyskuntoutujien asuintalossa. Osallistavan toiminnan päivinä kiinteistöjen asukkaat pääsivät oman kunto- ja osaamistasonsa mukaisesti hoitamaan ja kaunistamaan pihaansa. Tekeminen toi mukanaan paitsi silmäniloa, myös yhteisöllisyyttä ja ajanvietettä. Kaikissa kohteissa huomioitiin asukkaiden kuntotaso sekä toiveet tekemisen osalta. Yhteistä näille kaikille asuinkohteille oli asukkaiden aktiivisuus.

Tapahtumien aikana istutettiin yrttejä, mansikkaa, pioneja ja samettikukkia. Maustekasvien nimiä arvuuteltiin, ja yrttien maistelu oli helppoa niillekin, joiden fyysinen kunto ei mahdollistanut käsin tapahtuvaa istuttamista. Hyviksi havaittiin korotetut istutusaltaat, joihin oli mahdollista istuttaa seisten ja hyvältä korkeudelta, tai sitten pyörätuolista käsin. Osallistavaa oli toisaalta katseleminenkin.

Kestävä kunnossapito hoitourakkaan jo kilpailutusvaiheessa

Erityisasumisen kiinteistöpihojen hoitourakka on kestoltaan kaksi hoitokautta vuosina 2019–2020. Tämän jälkeen tilaajan on mahdollista käyttää kaksi optiovuotta. Urakkaan sisältyy nelisenkymmentä erityisasumisen kiinteistöpihaa, jotka sijaitsevat eri puolilla Helsingin kaupunkia. Hoitourakan pääurakoitsijana on Viherviisikko Oy.

Urakan kilpailutusta lähdettiin suunnittelemaan hyvissä ajoin vuoden 2018 alkupuolella ja kilpailutus saatiin päätökseen saman vuoden lopulla. Kilpailutuksessa toimi konsulttina Ramboll. Vastaamme myös urakan valvonnasta.

Yhteistyössä tilaajan ympäristöasiantuntijan sekä konsultin kesken urakan laatuvaatimuksiin ideoitiin kestävän kunnossapidon näkökulmia, joiksi valittiin jätteiden määrän vähentäminen, glyfosaatin käyttökielto, vaatimukset koneille sekä osallistava toiminta kohteissa.

- Kestävän ympäristörakentamisen henki on ollut urakassa niin onnistunutta, että olemme päässeet viemään tavoitteita jopa vaadittua laajemmalle, urakan rakennuttajakonsulttina toimiva Heidi Järkkä Rambollista iloitsee.

- Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että olemme voineet vähentää pois kuljetettavan kasvijätteen, kuten nurmikon leikkuujätteen, määrää kaavailtua useammassa kohteessa. Seuraavaksi kasvijätteen määrää vähennetään silppuamalla syksyn lehtiä paikallisesti kohteissa.

Samoin osallistavasta toiminnasta saatiin niin hyvää palautetta, että tulevan vuoden kohteita suunnitellaan jo nyt.

- Sosiaalisten näkökulmien huomioiminen kertoo ajan hengestä. Näitä näkökulmia on hyödynnetty kestävän ympäristörakentamisen hankkeissa toistaiseksi melko vähän. Kustannusnäkökulmasta vaikutus oli minimaalisen pieni aineettomiin hyötyihin nähden, Järkkä sanoo.

Kesy-teemat tukevat HEKAn hankintojen ympäristökriteerejä

- Kestävän kunnossapidon huomioiminen onnistui urakan kilpailutuksessa hyvin ja saimme nostettua vähimmäisvaatimuksiin sellaisia kriteerejä, joilla pienennetään urakalle luonteenomaisia ympäristövaikutuksia. Osallistavan toiminnan mukaan ottaminen oli meille uusi ja positiivinen kokeilu, kehuu erityisasuntojen kiinteistöpäällikkö Timo Savolainen.

- HEKAn kaikissa kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa huomioidaan ympäristökriteerit ja kehitämme jatkuvasti uusia hankintakriteerejä ja toimintamalleja sillä ajatuksella, että ne olisivat helposti monistettavissa. Tässä kilpailussa muotoiltuja kestävän kunnossapidon kriteerejä sovelletaan parhaillaan valmistelussa olevien kiinteistöpihojen hoitourakoiden kilpailutuksissa, HEKAn ympäristöasiantuntija Marika Nyyssönen kertoo.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites