Maisema-arkkitehtien osaamisella vastaamaan kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen haasteisiin

11 lokakuuta 2019
Kaupungistumisen, kestävän kehityksen huomioimisen ja ilmastonmuutoksen myötä myös maisema-arkkitehtien työkenttä on laajentunut.
Mannerheiminpuisto, Oulu

Mannerheiminpuisto, Oulu

Ota yhteyttä

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehtuuri, Ramboll Finland Oy

Hanna Keskinen

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehti, Espoo
P: +358 40 0843354

Lauri Axelsson

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehti, Espoo
P: +358 50 589 7915

Maisema-arkkitehdiksi on voinut opiskella Suomessa 30 vuotta. Kolmen vuosikymmenen aikana ala on kehittynyt ja laajentunut vauhdilla. Kaupungit kasvavat ja tiivistyvät, ja elinvoimaisella ja viihtyisällä kaupunkitilalla on yhä suurempi merkitys asukkaiden hyvinvoinnissa.

Rambollin maisemasuunnittelun palvelut kattavat kaupunkiympäristön erilaisten ulkotilojen ja virkistysalueiden suunnittelun koko elinkaaren.

- Maisema-arkkitehtuurikilpailujen järjestäminen, niittyverkostojen kehittämishankkeet, massojen hallinnan toimenpideohjelmat ja virtavesihankkeet ovat kaikki esimerkkejä maisemasuunnittelun nykyhetkestä, kertoo yksikönpäällikkö Hanna Keskinen Rambollista.

- Tänä päivänä lähes jokaiseen projektiin liittyy myös hulevesien kokonaisvaltainen hallinta ja maa-ainesten hyötykäyttö suunnittelualueella. Yhteistyössä muiden Rambollin tekniikka-alueiden sekä kansainvälisen asiantuntijaverkoston kanssa kehitämme jatkuvasti uusia menetelmiä ja tapoja tuottaa kestävää ja laadukasta ympäristöä.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kestävän kehityksen näkökulmien huomioiminen tulevat lisääntymään tulevaisuudessa.

- Maaperän, vesialueiden ja kasvillisuuden muodostamat vesi- ja viherverkostot sekä resurssien ja materiaalien kestävä käyttö ovat avainasemassa kaupunkien sopeutumiskyvyn vahvistamisessa. Maisema-arkkitehdeilla on mahdollisuus edistää näitä asioita tuomalla projekteihin asiantuntemustaan esimerkiksi hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan, monimuotoiseen kasvillisuuden käyttöön ja paikallisten maa-ainesten hyödyntämiseen liittyen. Viheralueiden suunnittelussa on myös mahdollista vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen suunnittelemalle monipuolisia ja vetovoimaisia reitistöjä, leikkipaikkoja ja lähiliikuntapaikkoja.

 

LANDMARK30 – maisema-arkkitehtuurin juhlaviikko

Maisema-arkkitehdiksi on voinut opiskella Suomessa 30 vuotta. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma juhlistaa koulutuksen tasavuosia lokakuussa 2019. Juhlaviikon aikana 7.-11.10. ala näyttäytyy eri tapahtumien kautta Otaniemen kampuksella ja muualla pääkaupunkiseudulla.

Ramboll Finland Oy on mukana juhlaviikon Vespertine-avaustapahtumassa, joka juhlistaa maisema-arkkitehtuurin opiskelijayhdistyksen Vista ry:n 30-vuotista taivalta. Rambollin puheenvuoron pitää maisemasuunnitteluyksikön päällikkö Lauri Axelsson.

Perjantaina ”Näkökulmia Maisema-arkkitehtuurin praktiikkaan ja tutkimukseen Suomessa” -seminaarissa maisemasuunnitteluyksikön päällikkö Hanna Keskinen kertoo aiheesta ”Monitavoitteiset maisema-arkkitehtuurin hankkeet -kaksi näkökulmaa”.

Perjantaina 11.10. julkaistaan myös Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman toteuttama kirja ”Maiseman tekijät – näkökulmia maisema-arkkitehtuuriin” -kirja, joka esittelee erilaisilla profiileilla työskenteleviä maisema-arkkitehteja. Kirjassa valottavat ammattilaisten rooliaan ympäristön suunnittelijoina ja toisaalla yhteiskunnallisina vaikuttajina myös Ramboll Finland Oy:ssä työskentelevät maisema-arkkitehdit Hanna Keskinen, Elina Kalliala ja Aino-Kaisa Nuotio.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites