Tietomalli ja vaiheistus työkaluina Sairaala Novan suunnittelussa

30 marraskuuta 2020
Suomen suurimman sairaalahankkeen suunnittelu eteni rinnakkain rakentamisen kanssa useassa lohkossa kerrallaan. Yhteensovitus toteutettiin kaikissa vaiheissa tietomallilla.

Ota yhteyttä

Esa Ikäheimonen

Projektinjohtaja, rakennesuunnittelu
P: +358 41 4321100
M: +358 41 4321100

Jyväskylän uusi keskussairaala palvelee ensi vuoden alusta noin 250 000 keskisuomalaista. Rambollin rakenne-, geo- ja sähkösuunnittelijoiden työmaa alkoi jo vuonna 2014.
– Olemme toimineet sairaalan teräs- ja betonirungon päärakenne- ja valmisosasuunnittelijana, kertoo Rambollin projektinjohtaja Esa Ikäheimonen.
Lisäksi Ramboll on vastannut yhteistyössä jyväskyläläisen Easytec Oy:n kanssa kohteen sähkö-, tele-, turva- ja tietojärjestelmäsuunnittelusta.

Nova on Suomen suurin yksittäinen sairaalahanke, jonka kokonaispinta-ala on pysäköintilaitoksen kanssa noin 120 000 bruttoneliötä.

– Suunnittelu on vaatinut laajoja resursseja, ja meiltä on työskennellyt Novassa yli 150 suunnittelijaa eri puolilta Suomea, Ikäheimonen kertoo. Hän korostaa, ettei näin laajaa sairaalahanketta olisi saatu onnistumaan ilman esimerkillistä yhteistyötä eri suunnittelualojen, tilaajan, rakennuttajakonsultin, käyttäjien ja pääurakoitsijan kanssa. Rakennus antaa toiminnalle vain kuoret.

Tietomallia hyödynnettiin intensiivisesti

Suunnittelun suurin haaste oli hankkeen koko. Valtava kokonaisuus jaettiin lohkoihin, joita työstettiin yhdessä sovitun vaiheistuksen mukaan.

– Suunnittelu ja rakentaminen etenivät rinnakkain eri lohkojen tarpeen mukaan, Ikäheimonen sanoo. Laajuuden takia samassa rakennuksessa te htiin yhtä aikaa sekä pintamateriaalien asennuksia että perustustöitä. – Siirsimme yhdestä lohkosta saatuja oppeja seuraavien lohkojen toteutukseen.

Tietomallia hyödynnettiin intensiivisesti koko hankkeen ajan alkaen hankinnoista ja kustannuslaskennasta. Myös eri lohkot sovitettiin yhteen tietomallissa. – Lisäksi mallilla ohjattiin suunnittelua ja työmaata, ja esimerkiksi mittatiedot siirrettiin mallista suoraan mittamiehelle.

Kaikki rakenteet esivalmistettiin mahdollisimman pitkälle, jolloin elementtien valmistus ja asennus piti rytmittää jouhevasti. Aikataulun hallinta olikin Ikäheimosen mielestä hankkeen suurimpia onnistumisia. – Aikataulu sovittiin yhdessä, ja yhdessä sitä myös noudatettiin!

Sähköjärjestelmistä mallinnettiin myös kaikkien tilojen johtotiet, valaisimet ja keskukset. Lisäksi työstettiin 450 mallihuonetta, joissa kaikki sähköpisteet sovitettiin arkkitehtimalliin.

Korkeuserot loivat haastavat perustamisolosuhteet

Uusi sairaala valmistuu rinnetontille, jonka perustamisolosuhteet olivat vaativat ja vaihtelevat. Maa- ja pohjarakenteiden suunnittelussa huomioitiin suuri määrä massanvaihtoja ja laajoja kaivantoja.– Tontilla käytettiin paalutusta sekä kallion- ja maanvaraista perustusta, Ikäheimonen luettelee.

Lisähaasteena oli rakennuksen lohkojen ja liikuntasaumojen yhteensovitus sekä työskentely lähellä pohjavesirajaa. Tulevan käytön kannalta olennaista oli järjestellä liikenne haastavalla tontilla. – Geosuunnittelijat loivat pohjan muun muassa toimivalle ambulanssi- ja huoltoliikenteelle.

Turvalliset raamit joustavalle hoitotyölle

Uudessa sairaalassa on useita kuvantamistiloja ja esimerkiksi raskasbetonista tehtyjä sädehoitobunkkereita. Herkkien laitteiden kuvanlaatu kärsii pienestäkin värähtelystä.

– Varmistimme laadukkaan hoidon rakenteilla, jotka kestävät tuhansia kiloja painavia laitteita niin lattiatasossa kuin kattoon ripustettuina, Ikäheimonen sanoo. Toinen tärkeä asia oli tilojen muuntojoustavuus. Esimerkiksi vuodeosastojen ulkoseinärakenteissa ei ole käytetty pilareita. Näin huoneiden uusiojako on helppoa myös käytön aikana.

– Sähköteknistä muuntojoustavuutta tuo myös perinteisiä runkokaapelointeja korvaava laaja jakelukiskojärjestelmä.

Vaatimukset sähköjärjestelmän toimintavarmuudelle ovat sairaalaympäristössä omaa luokkaansa. Potilasturvallisuus pitää varmistaa myös tilanteissa, jolloin normaali sähkönjakelu on syystä tai toisesta keskeytynyt. Novassa on sekä varavoimageneraattoreiden että katkottoman sähkönsaannin turvaavien UPS-laitteiden syöttämät erillisverkot. Muihin poikkeustilanteisiin on varauduttu monipuolisilla paloilmoitin- ja äänievakuointijärjestelmillä sekä sammutus-, savunpoistojärjestelmillä.

Energiatehokkuus on otettu huomioon muun muassa käyttämällä led-valaisimia ja toteuttamalla laaja valaistuksenohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa esiaseteltujen valaistustilanteiden käytön lisäksi myös huonekohtaisen valaistuksen säädön. Sähköjärjestelmien lisäksi sairaalaympäristössä tarvitaan laajat tele-, tieto- ja turvajärjestelmät. Useat näistä järjestelmistä käyttävät hyväkseen koko sairaalan kattavaa tietoverkkoa, jossa on kaikkiaan 130 kerrosjakamoa.

Kosteuden- ja puhtaudenhallinnasta ei tingitty

Terve talo -koordinointi oli mukana hankkeen alusta loppuun aina pintamateriaalien valintaan ja käyttöönottoon asti. Suunnitteluratkaisuissa suosittiin toimiviksi todettuja kestäviä vaihtoehtoja.

– Kosteuden- ja puhtaudenhallinta oli tilaajan tärkeimpiä tavoitteita, joista ei tingitty edes aikataulu- ja kustannuspaineissa, Ikäheimonen sanoo tyytyväisenä.

Hyvät olosuhteet huomioitiin sisäilmassa ja rakenteissa poikkeuksellisen kattavasti. Materiaaleille tehtiin rakentamisen aikana runsaasti kosteus- ja pinnoitettavuusmittauksia.
– Jokaisessa vaiheessa oltiin reilusti varmalla puolella.

Lue lisää hankkeesta: Keski-Suomen Sairaala Nova edustaa sairaalateknologian huippua

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites