Jyväskylän Tourujoen kunnostus havainnollistettuna 3D-videolla

18 marraskuuta 2020
Jyväskylässä sijaitsevan Tourujoen kunnostuksen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen suojeltu kulttuuriympäristö huomioiden.
Tourujoki

Tourujoki

Ota yhteyttä

Lauri Axelsson

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehti, Espoo
P: +358 50 589 7915

Juuri valmistuneella 3D-videolla käydään läpi joen kunnostuksen pääkohdat Kankaan alueelta Palokkajärvelle, jolle kunnostustoimenpiteet kohdistuvat. Video havainnollistaa hyvin myös joen varrelle rakennettavaa virkistysaluetta. Siirry videoon >>  

- Suuret virtaamavaihtelut, jyrkkäpiirteinen maasto ja vanhat, osin säilytettävät, kanavarakenteet ovat Tourujoen erityispiirteitä. Ne ovat myös luoneet kunnostuksen suunnittelulle omat haasteensa. Kohteeseen sopivia ratkaisuja on hiottu monialaisessa suunnittelutiimissä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa, kertoo kohteen pääsuunnittelija, maisema-arkkitehti Lauri Axelsson Rambollista.

Kankaan alueen kohdalle on suunniteltu uusi puistomainen oleskelualue. Lisäksi jokivarteen tulee uusia rantareittejä, viihtyisiä levähdyspaikkoja, kaksi rantautumislaituria melojille ja näköalapaikka.

Suunnitelmat tehty kalojen nousun ehdoilla

Vaelluskalojen nousu jokeen mahdollistetaan purkamalla Kankaan vanhan vesivoimalaitoksen pato- ja kanavarakenteita sekä rakentamalla luonnonmukainen koskiuoma vanhojen betonisten kanavarakenteiden viereen. Kalaportaat ja levähdysaltaat muodostetaan luonnonkivistä ja kutualueet sorasta.

Alueen kulttuuriympäristölliset arvot on huomioitu muun muassa säilyttämällä osa vanhoista kanavarakenteista, jotka muistuttavat vanhasta kanavasta. Kankaan vanhan voimalarakennuksen peltisuojaus puretaan ja alkuperäinen betoninen voimalarakennus paljastetaan.

Kunnostuksen toteuttamisen rahoitus odottaa kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä, joka päättää rahoituksesta joulukuussa. Lisäksi kaupunki odottaa vielä kunnostuksen mahdollistavaa Aluehallintoviraston päätöstä vesilainmukaisesta lupahakemuksesta.

Hankkeen verkkosivut: www.jyvaskyla.fi/ymparisto/tourujoki

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites