Vähähiilinen energiakonsepti yhdistää kauko- ja maalämmön parhaat puolet

10 joulukuuta 2020
Uudessa konseptissa asuintalokortteleita palvelee energiajärjestelmä, joka perustuu korttelin yhteiseen maalämpö- ja kaukolämpöratkaisuun. Rambollin asiantuntijat kehittivät konseptin pilottihankkeen pohjalta energiayhtiö Helenille.
Kuvituskuva: Hiilineutraalit korttelit ja alueet tarkoittavat myös käytönaikaisten päästöjen eli rakennusten energiankäytön päästöjen minimoimista.

Kuvituskuva: Hiilineutraalit korttelit ja alueet tarkoittavat myös käytönaikaisten päästöjen eli rakennusten energiankäytön päästöjen minimoimista.

Ota yhteyttä

Kreetta Manninen

Ryhmäpäällikkö, Älykkäät energiaratkaisut
P: +358 40 1374362

Rakennusten tarpeisiin valuu noin 40 prosenttia Suomen energian kokonaiskulutuksesta. Sillä on merkitystä, miten energia tuotetaan ja siirretään alueille ja miten sitä siellä käytetään. Vähähiilinen korttelienergia on yksi vastaus kaupunkien hiilineutraaliustavoitteisiin, joiden tähtäimessä on alentaa hiilipäästöjä ja kasvattaa uusiutuvan energiatuotannon osuutta.

Helenille räätälöity energiakonsepti pohjaa hiilineutraalin Malmin lentokenttäalueen selvitystyöhön, jossa analysoitiin yli 280 energiaskenaariota. Selvitys osoitti, että maalämpöön ja kaukolämpöön pohjautuvat alueelliset yhteisratkaisut ovat potentiaalisia päästöjen ja kustannusten vähentämiseen kaupunkialueilla.

Korttelienergiakonsepti perustuu korttelin yhteiseen maa- ja kaukolämpöä yhdistelevään lämmitysratkaisuun. Lisäksi konseptiin on mahdollista yhdistää muita lämmönlähteitä, kuten jäteveden lämmöntalteenottoa tai päivittäistavarakaupan lauhdelämpöä.

Konseptin avulla voidaan vähentää ilmastopäästöjä, sillä järjestelmää ohjataan myös päästöjen mukaan.

- Käytännössä tämä tarkoittaa, että energian tuotantoon käytetään aina vähäpäästöisintä vaihtoehtoa. Keväästä syksyyn käytössä on energiayhtiön kaukolämpö ja suurimman lämmöntarpeen aikaan talvella korttelialueella tuotettu maalämpö, älykkäiden energiaratkaisuiden kehittämisestä vastaava ryhmäpäällikkö Kreetta Manninen kertoo.

Perinteisemmässä ratkaisussa kaukolämpö tukee maalämpöä kylmimpinä päivinä. Uusi konsepti lisää maalämmön hyödynnettävyyttä, ja samalla voidaan saavuttaa jopa yli 20 % päästövähennys korttelin lämmityksessä. Tähän vaikuttaa myös sähköntuotannon päästötaso tulevaisuudessa.

Kaavoitus isossa osassa kokonaisuutta

Uuden järjestelmän soveltuvuutta käsiteltiin tässä projektissa uudisasuinkerrostalokorttelien osalta, mutta Mannisen mukaan teknisesti samoilla periaatteilla toimiva järjestelmä voi palvella mitä tahansa rakennusten ryhmää, kunhan maalämpökentälle ja energiakeskukselle löytyy tilat.

- Kortteleiden ominaispiirteet pitää kuitenkin huomioida lopullisessa suunnitteluratkaisussa ja kaavoituksen tulee mahdollistaa korttelikohtaiset energiajärjestelyt.

Kreetta Manninen on tyytyväinen Helenille tehtyyn laskentatyöhön ja odottaa jatkoa mielenkiinnolla.
- On kiinnostavaa nähdä, millaisia mahdollisuuksia tämänkaltaisilla ajotavan muutoksilla saavutetaan lämmöntuotannon päästövähennystavoitteissa laajemminkin.

Ramboll asiantuntijana auttaa kehittämään sekä suunnittelee hiilineutraaleja energiakonsepteja, huomioiden alueiden ja rakennusten ominaisuudet.

Hiilineutraalin alueen energiajärjestelmä  

Aluetasolla hiilidioksidipäästöt muodostuvat infra- ja esirakentamisesta, talorakentamisesta, energian käytöstä ja liikenteestä. Keinovalikoimaa energian päästöjen kaventamiseen:

✓ Paikallinen uusiutuvan energian tuotanto
✓ Energiatehokkuuden tehostaminen
✓ Energiantuotannon ja -käytön optimointi
✓ Älykkäät ratkaisut, jotka tuottavat joustavuutta energiajärjestelmään

Lue lisää

>> Zero By Ramboll
>> Energia-palvelumme

 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites