Vesi

Vesi vaikuttaa maailmaamme merkittävästi. Ratkomme veteen ja veden kiertokulkuun liittyviä haasteita aina vesivaroista ja vedenkäsittelystä talousvedenjakeluun, jätevesien viemäröintiin ja puhdistukseen.

Ota yhteyttä

Kai Vakkila

Kai Vakkila

Johtaja, vesi
P: +358 40 550 4177

Rambollin vesiasiantuntijat toimivat maailmanlaajuisesti kestävän yhteiskunnan kehittämisen puolesta. Vesitoimialallamme työskentelee maailmanlaajuisesti yli 600 asiantuntijaa, joista yli 80 työskentelee Suomessa.

Autamme asiakkaitamme vaativissa vesihuollon hankkeissa suunnittelemalla ratkaisuja, joiden avulla luonto ja ihmiset kukoistavat. Pääasialliset palvelualueemme kattavat hulevesien, tulvavesien ja vesivarojen hallinnan, veden- ja jätevedenkäsittelyn sekä vesi- ja jätevesihuoltoverkostot. 

Tarjoamme laajan kirjon veteen liittyviä asiantuntijapalveluja esisuunnitelmatason strategisista analyyseista ja projektihahmotelmista aina infrastruktuuriratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen niin Suomessa kuin maailmallakin. Lähestymme projekteja aina kokonaisvaltaisesti ja innovoimme kestäviä ratkaisuja asiakkaillemme ja yhteiskunnalle. 

Asiakkaitamme ovat vesilaitokset, jätevedenpuhdistamot, valtionhallinnon elimet, paikalliset ja alueelliset viranomaiset, rakennuttajat ja urakointiyritykset, teollisuusyritykset sekä kansainväliset rahoituslaitokset kuten Euroopan komissio, Aasian kehityspankki ja Maailmanpankki.


Hankkeitamme

Blominmäkeen valmistuu vuonna 2022 jätevedenkäsittelylaitos, joka huolehtii Espoossa ja sen ympäristökunnissa yli 540 000 asukkaan jätevesistä

Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Blominmäkeen valmistuu vuonna 2022 uusi jätevedenkäsittelylaitos, joka huolehtii Espoossa ja sen ympäristökunnissa jatkossa jopa yli 400 000 asukkaan jätevesistä.

Pihlajamäen pumppaamon saneeraussuunnittelu

Pihlajamäen pumppaamo on vuonna 1987 valmistunut Helsingin Pihlajamäessä sijaitseva jätevesipumppaamo. Pumppaamo on yksi Suomen suurimmista jätevedenpumppaamoista ja se sijaitsee kallion sisässä noin 55 m syvyydessä.

Kankaan kanava

Kankaan kanava

Kankaan paperitehtaan kanavaan johdetaan hulevesiä ja se toimii myös Kankaan keskeisen alueen tulvareitin päätepisteenä. Hankkeen tavoitteena oli muokata alueesta älykäs kaupunginosa, jossa asutaan, työskennellään, opiskellaan ja viihdytään. 

Etelä-Savon vuotovesiselvitys

Ramboll selvitti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) toimeksiannosta jätevesiverkoston vuotovesien määrää, muodostumista sekä vaikutusta energiankulutukseen.

Oulun kaupungin hulevesiohje yhdenmukaistaa Oulun hulevesien hallinnan suunnittelun

Rambollin hulevesien asiantuntijat laativat Oulun kaupungille hulevesien hallinnan suunnitteluohjeen, joka yhdenmukaistaa Oulun kaupungin alueella hulevesien hallinnan käytännöt. 

Loimaan keskusjätevedenpuhdistamo rakennettiin vuosina 2013-2015

Loimaan keskusjätevedenpuhdistamo

Ramboll vastasi keskuspuhdistamon kokonaissuunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta.

Vantaan Jokivarren vesihuoltoverkostojen saneeraus ja Korson vesitornin uusi runkovesijohto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) saneerasi vesihuoltoverkostot ja jätevedenpumppaamon Vantaan Jokivarren alueella sekä rakensi Korson vesitornin uuden runkovesijohdon vuosina 2016-2018. Ramboll laati hankkeen toteutussuunnitelmat. 

Niittykummun metroalue

Niittykummun metrokeskuksen alue

Espoon Niittykumpuun on rakennettu uusi metrokeskus, ja sen myötä alueen kaupunkirakenne tiivistyy edelleen. Ramboll oli mukana ratkaisemassa tiivistyvän maankäytön luomaa haastetta.

Hennan alueen suunnittelussa Ramboll on tarjonnut kokonaispalveluna alueen liikenneväylien ja kunnallistekniikan suunnittelun, sillan suunnittelun ja ympäristösuunnittelun

Hennan asemakaava-alueen kadut ja silta

Ramboll toimi Hennan alueen kunnallistekniikan ja sillan pääsuunnittelijana.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites