Kotakennään alueen kehittämissuunnitelma

Äänekosken Kotakennään alueen suunnitelma

Äänekosken Kotakennään alueen suunnitelma

Lähetä viesti

Eero Salminen

Palvelupäällikkö, kaupunki- ja hankekehitys
P: +358 503 257 830

Äänekosken keskustan sisääntuloliittymä muuttuu Äänekosken uuden biotuotetehtaan ja valtatien 4 uuden keskustan eritasoliittymän myötä. Valtatien uusi linjaus nostaa Äänekosken Kotakennään alueen yhdeksi Keski-Suomen maakunnan keskeisimmistä risteysalueista. Asiantuntijamme laativat tiiviisti kaupungin ydinkeskustaan kytkeytyvästä alueesta kehittämissuunnitelman. Hankkeen pääsuunnittelijana ja projektipäällikkönä toimi Rambollin Mikko Siitonen. Suunnitelman laadinnassa oli mukana kaupunki- ja liikennesuunnittelijoita, hulevesi-, maisema- ja luontoasiantuntijoita sekä vuorovaikutuksen sekä kaupan asiantuntijoita.

Kotakennään suunnitelman laadinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota alueen konseptointiin ja kaupallisten vaikutusten selvittämiseen. Kotakennään kaupunkikuvalla on suuri merkitys, sillä valmistuessaan alue toimii kaupungin sisääntuloympäristönä ja käyntikorttina ohikulkuliikenteelle. Kehittämissuunnitelma laadittiin samanaikaisesti valtatien tiesuunnitelman laatimisen kanssa.

Hyödyntämällä valtatien mittavaa parannustyötä ja sijoittamalla alueelle uusia toimintoja, voidaan samalla vahvistaa esimerkiksi palvelutarjontaa ja mielikuvaa menestyvästä kaupunkikeskustasta. Tavoitteena on kehittää Kotakennään alueesta vetovoimainen, korkealaatuinen ja monipuolinen yritysalue palvelemaan sekä bio- että digitalouden tarpeita. Samalla ranta- ja muita alueita kehitetään Äänekosken paikallisen virkistys-, ulkoilu-, kevyen liikenteen ja asumisen tarpeiden näkökulmista.

Kehittämissuunnitelma kattaa maankäytön kokonaisvaltaisen suunnittelun, toimintojen sisällöllisen sekä mitoituksellisen suunnittelun sekä sijoittelun. Suunnitelma sisältää alueen liittymisen ympäröiviin liikenneverkkoihin, keskustaan sekä 3d-mallin ratkaisujen havainnollistamiseksi. Kehittämissuunnitelma laadittiin, että se toimi osayleis- ja asemakaavojen kehittämisen pohjana.

Valtatien 4 parantaminen ja eritasoliittymän rakentaminen on tarkoitus alkaa 2017 syksyllä. Kotakennään keskeisimpien alueiden rakentaminen on tarkoitus käynnistyä samaan aikaan.

Lue lisää Äänekosken kaupungin kehittymissuunnitelmista.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites