Olympiastadionin LVIA-ja sähkösuunnittelu

Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus

Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus

Lähetä viesti

Maki Pollari Seppo

Seppo Mäki-Pollari

Suunnittelujohtaja, Sähkötekniikka
P: +358 40 048 5944

Juha Åberg

Projektinjohtaja,LVIA,peruskorjaushankkeet
M: +358 40 5054001

Erkki Hakanen

Projektinjohtaja, sähkösuunnittelu
P: +358 400 604 690

Ramboll vastaa Olympiastadionin perusparannuksen LVIA- ja sähkösuunnittelusta sekä toimii samalla koko hankkeen talotekniikan pääsuunnittelijana. Projektin lähtökohtana on, että Olympiastadionin kaikki LVIAS-tekniset järjestelmät nykyaikaistetaan ja saatetaan energiankulutukseltaan vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

Perusparannuksen tarveselvitys käynnistettiin alkuvuonna 2012 ja hankkeen varsinainen suunnittelu alkoi vuonna 2015. Talotekninen suunnittelu toteutetaan tietomallintamalla. Mallia hyödynnetään kaikilla suunnittelun, rakentamisen, energialaskennan ja ylläpidon osa-alueilla. Koko kohde on laserkeilattu, ja siitä saatu data on yhdistetty rakennuksen tietomalliin. Näin mallista nähdään rakennuksen nykyinen tilanne, säilytettävien rakenteiden sijainti ja muut suunnittelun kannalta olennaiset tiedot.

Helsingin Olympiastadion on rakennussuojelulailla suojeltu rakennus. Se on arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen ja rakennushistoriallisesti arvokas funkkisrakennus, jonka perusparannustyö tehdään tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa. Tämä tarkoittaa, että erityisesti talotekniikan linjaukset ja sijoittelu tulevat edellyttämään runsasta panostusta LVIAS-suunnitteluun.

Perusparannettu Olympiastadion otetaan käyttöön elokuussa 2020.

Ramboll on vastannut myös mm. seuraavien kansallisesti merkittävien kohteiden LVIA- tai sähkösuunnittelusta: Ateneum, Kansallisteatteri, Kansallismuseo, Eläintieteellisen museo, Lapinlahden sairaala ja Svenska Teatern. Olemme suunnitelleet talotekniset ratkaisut myös useiden ministeriöiden peruskorjauskohteisiin.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites