Iso Roobertinkatu

Iso-Roobertinkadun visualisointikuva

Iso-Roobertinkadun visualisointikuva

Lähetä viesti

Lauri Axelsson

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehti, Espoo
P: +358 50 589 7915

Iso Roobertinkadun peruskorjauksen tavoitteena oli kunnostaa kävelykatu viihtyisäksi ja toimivaksi kauppakaduksi. Kaupunkikuvallinen tavoite oli saada paikasta sen historiaa ja Helsingin kaupungin julkisten ulkotilojen tunnuspiirteitä kunnioittava. Hankkeen alussa järjestettiin työpaja, jossa alueen asukkailta ja toimijoilta kerättiin ideoita ja mielipiteitä kadun kunnostukseen liittyen. Iso Roobertinkatu oli lisäksi investointien ilmastovaikutuksia arvioivan hankkeen sekä Ilmastokatu-hankkeen pilottikohde. 

Ramboll laati Iso Roobertinkadun peruskorjauksen katusuunnitelman, jossa kehitettiin kadun käytettävyyttä ja ulkoasua. Lisäksi kadun valaistusta parannettiin. Keskeisenä tavoitteena suunnittelussa oli tehdä katutilasta kävelyn sekä huoltoajon kannalta selkeämpi.  Annankadun risteys muutettiin shared space- alueeksi, mikä tarkoittaa sitä, että suojatie poistettiin ja kävelykadun pintamateriaalia jatkettiin kadun yli.  Lisäksi huoltoliikenne muutettiin yksisuuntaisesti ja kadulle lisättiin ajoesteet.

Peruskorjaus nosti kadun kaupunkikuvallista ilmettä ja poisti tukkoisia kohtia. Katu kivettiin punertavan sekavärisellä luonnonkivellä ja sinne istutettiin uusia lehtipuita. Myös useita vanhoja puita säästettiin. Puiden kanssa samalle vyöhykkeelle asennettiin istumiseen tarkoitettuja luonnonkivipaaseja, tuoleja, pyörätelineitä sekä mainoslaitteita. Kalusteet ja kasvillisuus sijoitettiin siten, että ne mahdollistavat ravintoloiden terassien levittäytymisen kadulle.

Ramboll toteutti hankkeen seuraavat palvelut

Katusuunnittelu ja kunnallistekniikka
Maisemasuunnittelu
Geotekniikka
Vuorovaikutussuunnittelu

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites