Itärannan kehittäminen

Loviisan Itärannan kehittäminen - maankäyttö

Loviisan Itärannan kehittäminen - maankäyttö

Lähetä viesti

Henna Leppänen

Ryhmäpäällikkö, Kaavoitus ja maankäyttö
P: +358 40 352 5798

Loviisan kaupunki laati yhteistyössä Rambollin asiantuntijoiden kanssa kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa Loviisanlahden Itärannan alueen kehittämiseksi. Itärannasta tavoitellaan koko kaupungin imagoa nostavaa keskustan ja meren läheistä laadukasta asuinaluetta palveluineen. Loviisanlahden rantaan sijoittuvan laajan virkistysalueen on tarkoitus palvella uusien asukkaiden lisäksi myös Määrlahdessa asuvia ihmisiä, joille mahdollistuu yhteys merenrantaan.

Projektiin sisältyi olennaisena osana kuntalaisille ja kaupungin päättäjille toteutettu mielipidekysely. Verkkokyselyssä oli mahdollista ottaa kantaa alueelle parhaiten soveltuvista toiminnoista, talotyypeistä ja rannan käsittelystä. Loviisan kaupunki yllättyi positiivisesti vastaamisen innokkuudesta. Yli sataan vastaukseen oli jätetty valmiiden monivalintojen lisäksi runsaasti vapaamuotoisia kommentteja, joista saatiin arvokasta tietoa kaupunkilaisten toiveista alueen käytön, arvojen säilyttämisen ja kehittämisen suhteen.

Asemakaavaa edeltävät kehityssuunnitelmat ja kyselyn tulokset antavat hyvän perustan asemakaavatyöhön.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites