Smart city-strategia ja visiotyö

Palvelumme

Rambollin toteuttaman selvityksen tavoitteena oli luoda ja kirkastaa Joensuun tavoitetilaa älykkäässä kaupunkikehittymisessä sekä kärkihankkeiden että tiekartan avulla. Työ toteutettiin eri toimijoita osallistavalla työpajamuotoisella työskentelyllä siten, että tulokseksi syntyi Smart City Joensuun visio ja strateginen näkemys edistettävistä teemoista teknisen ja ympäristötoimen kannalta.

Lisäksi osallistava selvitys tuotti ehdotuksia ja ideoita käytännön projekteiksi ja hankkeiksi. Hankkeiden osalta huomioitiin myös niiden rahoitusmahdollisuuksia. Kehittämishankkeiden tavoitteena on edistää vision ja strategian toteutumista.

Selvityksen analysoitujen tulosten pohjalta luotiin teknisen ja ympäristötoimen näkemys Joensuun kaupungin strategiatyössä hyödynnettäväksi myöhemmin vuonna 2017.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites