Joutenlahden kehittäminen

Ramboll laati Varkauden Joutenlahden markkina-analyysin sekä vaihtoehtoisia toiminnallisia konsepteja alueen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Ramboll laati Varkauden Joutenlahden markkina-analyysin sekä vaihtoehtoisia toiminnallisia konsepteja alueen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Lähetä viesti

Eero Salminen

Palvelupäällikkö, kaupunki- ja hankekehitys
P: +358 503 257 830

Palvelumme

Joutenlahden alue sijaitsee valtatie 5:n varrella, Varkauden keskustan välittömässä tuntumassa. Ramboll laati markkina-analyysin sekä vaihtoehtoisia toiminnallisia konsepteja alueen jatkosuunnittelun pohjaksi.
Joutenlahdesta on tavoitteena kehittää lapsiperheitä houkutteleva vetovoimakeskus, jossa hyödynnetään alueen keskeistä sijaintia ja hyviä liikenneyhteyksiä.

Vetovoimakeskuksen markkina-analyysissä tarkasteltiin Varkauden ja Joutenlahden vaikutusaluetta sekä saavutettavuutta ja arvioitiin, minkälaisten toimintojen ympärille aluetta voitaisiin lähteä kehittämään. Lisäksi kuvattiin erilaisia trendejä liittyen kulutuskäyttäytymiseen, vapaa-ajan viettoon ja matkailuun. Mahdollisuuksien lisäksi selvityksessä tunnistettiin Joutenlahden kehittämiseen kohdistuvia reunaehtoja.

Markkina-analyysin perusteella laadittiin viisi konseptivaihtoehtoa, joissa alueelle hahmoteltiin erilaisia toimintoja aina vähittäiskaupasta matkailullisiin elämyskonsepteihin, joissa hyödynnetään Varkauden ympärillä olevaa luontoa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia.

Eri vaihtoehdoista tarkasteltiin, miten ne tukisivat Varkauden imagoa, minkälaisia toimijoita konseptia voisi pyörittää sekä mitä tukevia toimintoja alueelle voisi sijoittua. Eri konseptivaihtoehdoista arvioitiin niiden keskeisimmät vaikutukset suhteessa kehittämistavoitteisiin, alueen vetovoimaisuuteen, elinkeinoelämään sekä liikenteeseen ja liikkumiseen. Arvioinnissa tunnistettiin myös eri konsepteihin liittyvät riskit.

Markkina-analyysi ja konseptivaihtoehdot esiteltiin keväällä 2017 Varkauden kaupungin asettamalle laajalle ohjausryhmälle. Markkina-analyysin ja konseptivaihtoehtojen pohjalta alueen kokonaissuunnittelu jatkuu asemakaavan laatimisella.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites