Kuopion kaupallinen selvitys

Lähetä viesti

Eero Salminen

Palvelupäällikkö, kaupunki- ja hankekehitys
P: +358 503 257 830

Palvelumme

Kauppa on keskittynyt yhä vahvemmin suuriin yksiköihin ja tämä on otettu huomioon myös kaupan sijainnin ohjauksessa. Suuryksiköiden vaikutuksia esim. keskustoihin, lähipalveluihin, kaupan saavutettavuuteen ja liikenteeseen pyritään arvioimaan kaava- ja hankevaiheessa tehtävillä vaikutusten arvioinneilla. Toteutuneet vaikutukset ovat kuitenkin usein jääneet arvioimatta.

Ramboll toteutti Kuopion kaupungin toimeksiannosta selvityksen, jossa arvioitiin Matkukseen (2012) ja Päivärannan alueelle (2008) toteutuneiden vähittäiskaupan suuryksiköiden vaikutuksia erityisesti Kuopion keskustaan ja lähipalveluihin. Lisäksi selvityksessä arvioitiin, miten maankäytön suunnittelun tueksi aikanaan tehdyt kaupallisten vaikutusten arvioinnit ovat pystyneet ennakoimaan hankkeiden aiheuttamia vaikutuksia.

Kuopion kaupungille toteutetussa selvityksessä arvioitiin niin vähittäiskaupan yleisessä toimintaympäristössä tapahtunutta kehitystä kuin Kuopion alueellakin tapahtuneita kysynnän ja tarjonnan muutoksia. Työssä hyödynnettiin paikkatieto- ja tilastoanalyysejä sekä toimijahaastatteluja. Selvityksessä tehtyjen tarkastelujen perusteella Kuopion kaupallinen asema on uusien hankkeiden myötä vahvistunut ja päivittäistavarakaupan tarjonta sekä saavutettavuus ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan.

Lisäksi erikoistavarakaupassa, erityisesti Matkuksen kauppakeskus,on selvityksen mukaan houkutellut joitakin toimijoita keskustasta, mutta keskustan elinvoimaisuuteen ovat vaikuttanut myös monet muut tekijät kuten kaupan ketjujen sijaintistrategiassa ja asiointikäyttäytymisessä tapahtuneet muutokset. Keskustan elinvoimaisuuden kannalta keskeistä on kaupallisesti ja toiminnallisesti uudentyyppisen roolin löytäminen palveluverkossa sekä keskustan ja sen lähiympäristön täydennysrakentamisen jatkaminen.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites