Luontopohjaisia ratkaisuja kehitetään osallistavin menetelmin UNaLab-hankkeessa

UNaLab, luontopohjaiset ratkaisut, Tampere, Finland

UNaLab, luontopohjaiset ratkaisut, Tampere, Finland

Lähetä viesti

Annika Kettunen

Suunnittelija, Site Solutions
P: +358 40 586 7061

Ramboll on mukana EU-hankkeessa Urban Nature Labs (UNaLab), jossa kehitetään kaupunkien luontopohjaisia ratkaisuja yhteistyössä asukkaiden kanssa. Luontopohjaisten ratkaisujen pilottihankkeita on toteutettu Tampereella Vuoreksessa ja Hiedanrannassa.

UNaLab on EU:n rahoittama hanke vuosille 2018–2022. Ramboll osallistuu hankkeeseen Tampereen kaupungin ja VTT:n partnerina. Tampere on yksi UNaLabin pilottikaupungeista Eindhovenin ja Genovan ohella.

Pilottihankkeilla lisätään kehitettäville alueille kaupunkivihreää ja yhteisten viheralueitten viihtyisyyttä sekä viivytetään ja puhdistetaan hulevesiä. Samalla saadaan merkittävää tietoa luontopohjaisten ratkaisujen toiminnallisuudesta ja uusia toimintamalleja sekä menetelmiä niiden toteuttamiseksi.

Ympäristöviestinnällä lisää tietoa asukkaille ja kaupunkilaisille luontopohjaisista ratkaisuista

UNaLab-hankkeissa panostetaan siihen, että kaupunkilaiset saavat tietoa asuinalueittensa luontopohjaisista järjestelmistä ja luontoarvoista. Tampereen Vuoreksessa on yksi Suomen uraauurtavimmista luontopohjaisista hulevesijärjestelmistä, joka on pääosin rakennettu jo alueen asuntomessujen aikaan kymmenen vuotta sitten ja jonka elementeistä ja vaikutuksista asukkaille on kerrottu mm. UNaLab-hankkeen pystyttämin infokyltein. Lisäksi asukkaille on järjestetty vieraslajitalkoita, linnun- ja lepakonpönttötyöpajoja, luontopolkukierroksia ja yhteiskehittämistyöpajoja.

Sidosryhmien osallistaminen yhteiskehittämisen keinoin

Yhteiskehittämisen lähtökohta on, että kansalaiset ja eri järjestöt otetaan vahvasti mukaan kehittämisprosessiin ja kaupunkia kehitetään käyttäjälähtöisesti, ikään kuin ruohonjuuritasolta lähtien. Tampereen Hiedanrannassa ja Vuoreksessa järjestettiin vuonna 2018 yhteensä kuusi palvelumuotoiluun (design thinking) perustuvaa työpajaa, joissa alueen asukkaat pääsivät esittämään ideoitaan ja toiveitaan alueen luontoperustaisten järjestelmien suunnittelussa. Osallistujia oli yhteensä lähes 260. Työpajoista saatiin kymmeniä uusia ideoita alueen viihtyvyyden, biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden ja hulevesien laadun parantamiseksi. Osa ideoista toteutettiin. Osallistamisella oli tärkeä rooli myös yhdessä oppimisessa ja aluekehityksen hyväksyttävyyden lisäämisessä. Asukkaat saivat tietoa asuinalueensa luontoperustaisista järjestelmistä ja ymmärtävät nyt paremmin niihin liittyvien rakenteiden merkityksiä.

Esimerkkejä toteutetuista luontopohjaisten ratkaisujen pilottihankkeista

Hiedanrannan biosuodatin

Lielahden vanhan massatehtaan yhteydessä on kaatopaikka, jonka Näsijärveen johdettavat suotovedet ovat typpi- ja fosforiyhdistepitoisia. Tavoitteena oli rakentaa luontoperustainen puhdistusjärjestelmä, jota voidaan hyödyntää vastaavien vesien puhdistuksessa Suomessa ja ulkomailla.

Rambollin asiantuntijoiden suunnittelemassa biosuodattimessa ravinteikkaita suotovesiä puhdistetaan muun muassa turpeen, kevytsoran ja Hiedanrannassa tuotetun biohiilen avulla. Vesistä aiheutuvien hajujen poistoon käytetään aktiivihiiltä. Suodattimen päälle on istutettu pensaita ja perennoja. Suodatuskenttä on noin 100 m2:n laajuinen ja 2 m syvä.

Biosuodattimen puhdistuskykyä seurataan automaattisin veden laadun mittauksin, samoin tutkitaan mm. järjestelmän kykyä lisätä pölyttäjien määrää.

Viinikanlahden jätevedenpumppaamon viherseinä

Jätevedenpumppaamon yhteyteen Rambollin asiantuntijat suunnittelivat yhden Suomen ensimmäisistä ulkona kasvavista viherseinistä. Seinän kasvillisuus muodostuu kylmyyttä kestävistä ikivihreistä varvuista ja kalliokasvillisuudesta sekä kierrätyskuntasta, jota saadaan käyttöön Tampereen Lamminrahkan alueelta sen kehittyessä uudeksi asuinalueeksi. Viherseinän kasteluun käytetään kattovesiä. Seinän toimivuutta seurataan sen valmistumisen jälkeen vuoden ajan. Tutkimusta tehdään muun muassa pohjoisen olosuhteiden osalta, seinän vaikutuksista veden viivytykseen ja puhdistukseen, sekä hiilijalanjäljen ja luonnon monimuotoisuuden osalta. Lisätietoa Viinikanlahden viherseinästä

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites