Porvoon Länsiranta

Porvoon Länsiranta valaistus

Porvoon Länsiranta valaistus

Lähetä viesti

Reija Pasanen

Head of Design
M: +358 40 127 1265
Juha Halikka

Juha Hälikkä

Project Manager
P: +358 40 809 6257

Porvooseen Porvoonjoen Länsirannalle rakentuu uusi kevyenliikenteenväylä, jonka valaistuksen periaatteena on älykkään valaistuksen ratkaisut.  Tavoitteena on toteuttaa puisto- ja virkistysalue, joka lisää Länsirannan alueen viihtyisyyttä sekä turvallisuutta valaistuksen avulla. Hankkeen keskiössä ovat käyttäjien tarpeiden lisäksi älykäs ja ihmiskeskeinen valaistus. Älykkäällä valaistusteknologialla halutaan luoda uusia valaistusratkaisuja, jolla parannetaan alueen käytettävyyttä ja viihtyisyyttä sekä luodaan positiivista tunnelmaa Länsirannalle.

Ramboll Valostudio on laatinut alueen valaistuksen yleis- ja toteutussuunnitelmat. Suunnitelmassa on esitetty esimerkiksi käyttäjän mukaan muuntuvaa reittivalaistusta, joka voidaan toteuttaa liiketunnistimilla. Lisäksi valaistuksen ohjausjärjestelmä mahdollistaa sääolosuhteiden mukaan muuntuvan valaistuksen, joka himmentää väylän valaistustason lumiseen aikaan. Ohjausteknologia on älykkään valaistuksen suunnittelussa tärkeässä roolissa ja hankkeessa pyritään valonohjauksella saamaan hyvin monenlaista hyötyä irti.

Helmikuussa Porvoon Valot 2020 -tapahtuman yhteydessä järjestettiin Länsirannalla LUCIA-luotain, jossa kerättiin käyttäjien mielipiteitä, toiveita ja tarpeita Porvoon Länsirannan älykkään valaistuksen suunnittelun pohjaksi. LUCIA-luotaimen kyselyyn osallistui noin sata käyttäjää ja saimme paljon vastauksia siihen, miten aluetta tulisi valaistuksen kannalta kehittää. Vastauksista korostui, että asukkaat toivovat tunnelmallista, rauhallista ja lämmintä valaistusta, mutta myös turvallisuutta. Luotaimen lisäksi järjestettiin virtuaalityöpaja, jossa ideoitiin yhdessä eri käyttäjäryhmien edustajien kanssa ja siitä tuloksena saatiin paljon uudenlaisia ja luovia ideoita kohteeseen, kuten äänimajakka, joka ohjaa kulkua raitilla äänen avulla. 

Vastaavia älykkään valaistuksen suunnitteluprojekteja

Tutustu muihin Valostudion valaistussuunnitteluprojekteihin.


 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites