Suomen luontokeskus Haltia

Luontokeskus Haltia ©Kuvatoimisto Kuvio Oy

Luontokeskus Haltia ©Kuvatoimisto Kuvio Oy

Lähetä viesti

Petri Antikainen

Yksikönpäällikkö
M: +358 50 3574593

Suomen luontokeskus Haltia on suomalaisen luonnon erityispiirteisiin perustuva elämyksellinen näyttely-, tieto- ja tapahtumakeskus, jonka avajaisia vietettiin vuonna 2013. Ramboll vastasi Nuuksion kansallispuiston vieressä sijaitsevan keskuksen LVI-suunnittelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta.

Espoon kaupungin World Design Capital Helsinki -hankkeenakin toiminut Haltia on Suomen ensimmäinen massiivipuuelementeistä rakennettu julkinen rakennus. Sitä pidetään hankkeena, joka käynnisti uuden ajanjakson suomalaisessa puurakentamisessa. Sen yhtenä tavoitteena olikin toimia puurakentamisen lippulaivana ja innostaa suomalaisia lisäämään puun käyttöä julkisissa rakennuksissa.

Luontokeskus on kokonaan puuta, kellarikerrosta lukuun ottamatta. CLT-tekniikalla valmistetut ristiin laminoidut levyt mahdollistivat massiivipuun käytön kantavana rakenteena sekä seinissä, välipohjissa että välikatossa. Rakennuksessa ei ole lainkaan kantavia pilareita tai palkkeja. Lisäksi rakennuksessa on käytetty uutena puuinnovaationa kvartsihiekalla kyllästetty mäntyä ulkoverhoilussa.

Haltia rakennettiin Solvallan urheiluopiston viereiselle jyrkälle rinnetontille. Rakennus on kooltaan 3500 neliömetriä ja sen monikäyttöiset, joustavat ja muunneltavat tilat on jaettu kolmeen kerrokseen. Huippumodernin teknologiansa ansiosta keskus on oman alansa ekologisimpia rakennuksia. Kiinteistö käyttää geoenergiaa lämmitykseen ja jäähdytykseen ja sinne on asennettu aurinkokeräimiä, ruohokatteinen katto sekä itsesäätyvä ilmastointi ja valaistus.

– Haltiaan on asennettu myös hyvin edistykselliset ja koko rakennuksen kattavat näyttely-, AV- ja tilaturvallisuusjärjestelmät, jotka mahdollistavat erilaiset näyttely, tapahtumat sekä käyttäjäkokemusten ja yleisön liikkumisen analysoinnin, toteaa Rambollin sähköasiantuntija Petri Antikainen.

Luontokeskus kohentaa Nuuksion kansallispuiston palveluita tarjoten näyttelyitä, retkineuvontaa, ravintolapalveluita ja vuokrattavia tiloja suomalaisille sekä kansainvälisille vieraille. Keskus pyrkii lisäämään ihmisten kiinnostusta suomalaista luontoa kohtaan, samalla lisäten virkistyspalveluita pääkaupunkiseudulla. Haltia on myös aktiivisesti mukana tukemassa koulujen ympäristökasvatustyötä.

Suomen luontokeskus Haltia palkittiin vuonna 2013 vuoden puurakennuksena. Lisäksi vuonna 2015 keskus palkittiin ensimmäisenä maailmassa kestävän kehityksen palkinnolla European Museum of the Year -kilpailussa.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites