Tampereen Kansi ja Areena

Lähetä viesti

Reijo Sandberg

Hankekehitysjohtaja, rakennetekniikka
P: +358 40 5703171

Tampereen ja Helsingin rautatieyhteys on 140 vuotta vanha. Vuoteen 2021 mennessä Tampereen ratapihan ylle nousee erilaisia käyttötarkoituksia yhdistävä rakennusryhmä. Ramboll vastaa lähes koko vaativan kokonaisuuden teknisestä suunnittelusta vastuualueinaan kohteen rakenne-, LVIA-, sähkö-, geo-, liikenne- ja palotekninen suunnittelu. Lisäksi toimimme hankkeessa ratatöiden rakennuttajana ja valvojana sekä turvallisuuskoordinaattorina kaikissa rautatiealueella tehtävissä töissä kannen valmistumiseen saakka. 

– Rakennuskompleksin kaikki rakennukset tullaan sijoittamaan kannelle. Siksi hanke on täysin poikkeuksellinen myös suunnittelultaan, kertoo suunnittelukokonaisuudesta Rambollilla vastaava Reijo Sandberg.

Hanketta projektinjohtourakkana toteuttavan SRV:n projektinjohtaja Rauno Kulmala pitää erityisen vaativana kannen rakenteiden ja kannen päälle sijoitettavien rakennusten runkorakenteiden yhteensovittamista. 

– Oma haasteensa on se, että kaikki rakennustyöt tehdään radan päällä. On selvää, että näin erityisessä hankkeessa tarvitaan osaavia resursseja niin suunnittelussa kuin työmaallakin, hän toteaa.  

– Hankkeen keskeinen sijainti valtakunnallisen rautatieliikenteen keskuksessa tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä sekä uusien toimijoiden mukanaolo rautatieympäristössä on tuonut omat haasteensa mielenkiintoisen hankkeen turvallisuusmenettelyihin, kertoo ratatöiden turvallisuuskoordinaattori Riitta Lillqvist.

Laajan teknisen suunnittelun lisäksi Ramboll on mukana Kansi ja Areena -hankkeen toiminnallisten konseptien kehityksessä. Tähän sisältyy muun muassa kaupallisten toimintojen kehitys ja vuokralaisten tilojen tehostaminen. Tarkoituksena on miettiä toimintaa siten, että kokonaisuudesta saadaan mahdollisimman vetovoimainen ja asiakkaita hyvin palveleva.

Tampereen Kansi ja Areena on monitahoinen hanke, jossa moni asia linkittyy toisiinsa. Tämä lisää haasteellisuutta, kun tavoitteena on luoda liiketaloudellisesti toimiva kokonaisuus. Uniikki Tampereen ydinkeskustassa sijaitseva hanke tarjoaa kuitenkin paljon mahdollisuuksia kiinteistökehityksen kannalta.

Suuren yleisön näkökulmasta erityisen odotettu tapahtuma on uudessa jäähallissa vuonna 2022 järjestettävät jääkiekon MM-kisat. Suomen ensimmäisen, Tampereelle vuonna 1965 valmistuneen jäähallin korvaavan uuden hallin on määrä valmistua syksyksi 2021 ennen kotimaisen jääkiekkokauden alkua. Hallin suunnittelu, kuten hankkeen muidenkin osien suunnittelu etenee vaihe vaiheelta. Kaikkiaan Rambollin Espoon ja Tampereen toimistoissa hankkeen äärellä on asiantuntijoiden monialainen tiimi.

Rakennuskokonaisuuteen tulee noin tuhat uutta asuntoa ja 285 vierasta majoittava hotelli. Jääkiekkoareenaan mahtuu katsojia yli 13 000. Kulttuuritapahtumia ja messuja varten rakennettavan Areenan maksimihenkilömäärä on runsaat 15 000. Tämän kokonaisuuden tekninen suunnittelu vaatii vahvaa ammattitaitoa, ja eri suunnittelualueiden saumatonta yhteensovittamista. Rambollin monialaosaaminen varmistaa sen, että asiakas saa tarvitsemansa yhden oven takaa, mikä sujuvoittaa hankkeen hallinnointia ja läpimenoa.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites