Max Levander, Head of BIM

Katso avoimet työpaikat

Max Levander

Johtaja, liiketoiminnan kehitys, Kiinteistöt ja rakentaminen

T: +358 50 5013 875

Työnkuvani

Rakennusinsinööri Max Levander johtaa Rambollin Tietomallintaminen-yksikköä edistäen myös erilaisia digihankkeita ja -palvelujen kehittämistä. 

Digitaalisuus työn ytimessä

Rakennusten tietomallintaminen (BIM, building information modelling) on esimerkki Rambollin digitaalisesta edelläkävijyydestä. Maxin vetämän BIM-yksikön keskeiset päätehtävät ovat kehittää tietomallintamista, edistää digitaalisuutta toiminnoissa ja tarjoamassa sekä toimia tukipalveluna Rambollin muille liiketoimintayksiköille. Maxin yksikössä siis ohjelmoidaan, ollaan asiantuntijoina asiakasprojekteissa ja tukena kollegoille. 
 
BIMin kehittäminen virtaviivaistaa suunnittelua sekä palvelee asiakkaita parempien suunnitelmien muodossa. Viimeisten vuosien aikana Ramboll on tuonut markkinoille useita uusia digitaalisia palveluita sekä auttanut asiakkaitaan digitaalisuuteen siirtymisessä. Tietomallinnuksessa olemme edenneet markkinajohtajaksi siihen liittyvien erikoispalvelujen tuottajana

Yhdistelmä ihmisten ja hankkeiden johtamista 

Head-of-BIMin työ koostuu monipuolisesti ihmisten johtamiseen, työkalujen kehittämiseen, uusien palveluiden tuottamiseen ja tukipalveluihin liittyvistä tehtävistä. Yksikönpäällikkönä hän ohjaa ja sparraa asiantuntijoita heidän työssään, ja on samalla tekninen asiantuntija eri sidosryhmille. Työssään Max pääsee vaikuttamaan myös siihen, miten Rambollin tarjoamia rakennetun ympäristön digitaalisia palveluja – kuten tietomallinnusta – kehitetään niin Suomessa kuin Ramboll Groupissa. 

Digitaalisuus muuttaa rakennusalaa

Digitaalisuus etenee myös rakennusalalla harppauksin. Maxin tiimi on eturivissä digitalisoimassa perinteisiä suunnittelun työkaluja ja prosesseja. Digitalisoinnin avulla eliminoidaan inhimillisiä virheitä ja mahdollistetaan hankkeiden valmistelussa enemmän aikaa luovalle ja tutkivalle työlle. Ramboll on palkittu tietomallinnuksen asiantuntemuksesta useilla Tekla BIM Awards -palkinnoilla, viimeksi Keskustakirjasto Oodi -hankkeen osalta. 

Vuoden 2015 nuoreksi konsultiksi valittu Max innostuu teknisten pulmien ratkaisemisesta ja uusien liike-ideoiden keksimisestä lahjakkaiden ihmisten kanssa. Suunnittelijan työ näkyy rakennuksissa, mutta Maxin työ näkyy yksikön ihmisten onnistuessa omassa työssään.

– Kun ymmärtää mihin jotakin osaamista tarvitaan, muuttuu sen oppiminen yhtäkkiä helpoksi, toteaa Max Levander.

Jatkuvaa oppimista ja uuden hakemista

Max on opiskellut työnsä ohessa teknologiaosaamisen johtamista YAMK, Ammattikorkeakoulu HAMKissa syksystä 2018 alkaen. Koulutuksessa pureudutaan mm. tulevaisuuden megatrendeihin ja asiantuntijoiden johtamiseen.

– Näen päivittäin, että tulevaisuuden työelämä tulee vaatimaan yhä enemmän mukautumista ja uudelleen suuntautumista. Tätä murrosta yritän itsekin elää jatkokoulutukseni kautta.